Koop

Bouwbegeleiding

Als projectontwikkelaar weten wij als geen ander dat van EVEN een huis in het buitenland kopen (of bouwen) geen sprake is. De lokale gebruiken, vergunningen, fiscaliteiten, verhuur, juridische aangelegenheden, enz. zijn hindernissen waar kopers van een huis in het buitenland al gauw tegenaan lopen.

Omdat u als (aspirant-) koper natuurlijk niet zit te wachten op bovengenoemde rompslomp nemen wij deze zaken voor u uit handen. Immers, de tweede woning moet wel een aangenaam gevoel opleveren en behouden, of u de woning nu gebruikt om in te wonen, om de vakantie in door te brengen, en/of als belegging.

Over de volgende zaken kunnen wij u dan ook gedurende het gehele traject begeleiden en adviseren (ook na de koop):
U wordt begeleid in het hele bouwproces door uw eigen aanspreekpartner, onze bouwingenieur van KWO Ingenieursbureau. Ook krijgt u vertalingen van de bouwbeschrijvingen en de bouwovereenkomsten.

 

Onze bouwingenieur verzorgt:

Bouwvoorbereidingsfase

  • Individuele wensen m.b.t. de woningbouw
  • Bespreking meer uitvoeringen
  • Tijdsplan

Bouwbegeleidingsfase

  • Een wekelijkse rapportage en technische controle van de bouwstatus middels ons foto-volgsysteem; hierbij worden foto’s gemaakt die u in Nederland ontvangt. Zo heeft u als klant/opdrachtgever ook op afstand zicht en controle over de bouwvorderingen en de betaalde bouwtermijnen.
  • De coördinatie bij eventuele meer uitvoeringen en individuele wensen.
  • De bewaking/controle kwaliteit, voortgang en uitvoering.

Opleveringsfase

  • Bij de oplevering zullen wij de eventueel geconstateerde opleverpunten vastleggen in het proces-verbaal
    van oplevering en tevens een planning opstellen voor de afronding hiervan.
  • Info en advies vóór en ná de oplevering.

De gehele ontwikkeling en bouw van dit project vindt plaats door Koopwoningen Oostenrijk te Villach, in nauwe samenwerking met lokale bedrijven met jarenlange expertise met bouwen in deze omgeving en met de gemeente.