Koop

Vragen over koop en verkoop in Oostenrijk

Veelgestelde vragen bij het kopen van een woning in Oostenrijk:
Op deze pagina geven wij antwoord op juridische, fiscale en algemene vragen, die veel gesteld worden bij het kopen van een woning betreffende onze nieuwbouw projecten, individuele nieuwbouw en bestaande woningen, maar ook bij het kopen van een woning in Oostenrijk in het algemeen. Alhoewel onze specialiteit zich voornamelijk richt op de zuidelijke provincie Karinthië hebben vele vragen en antwoorden betrekking op heel Oostenrijk. Daarnaast geven wij ook wat algemene tips bij het kopen van een woning in Oostenrijk.

de oriëntatiefase

Ik heb interesse voor een van de (nieuwbouw) woningen die door koopwoningenoostenrijk.nl worden aangeboden hoe bereik ik jullie en wat is dan de procedure?
Als u interesse (of vragen) heeft over een van onze nieuwbouwprojecten of door ons aangeboden woningen kunt u telefonisch of per mail contact op nemen met Koopwoningen Oostenrijk, Prof. J.H. Bavincklaan 7 te Amstelveen via de email: info@koopwoningenoostenrijk.nl, of telefonisch op 020 758 5717.
Er kan dan geheel vrijblijvend met u een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek bij ons op kantoor, om u, conform uw wensen, persoonlijk en op maat te adviseren. Indien gewenst is het ook mogelijk een afspraak te maken op ons kantoor in Klagenfurt, Primoschgasse 3 in Oostenrijk. Ook daar kunnen wij u, in een persoonlijk gesprek, antwoord geven op al uw vragen en u geheel vrijblijvend en persoonlijk adviseren. Email: office@kwo-austria.com
Moet ik na dit gesprek iets ondertekenen of zijn er kosten aan verbonden?
Nee, na dit gesprek hoeft u niets te ondertekenen en er zijn ook geen kosten aan verbonden. Het gesprek is geheel vrijblijvend. Over het algemeen adviseren wij u (waar u ook koopt in Oostenrijk) niets zomaar te ondertekenen! Na het gesprek bij ons op kantoor in Amstelveen en/of in Klagenfurt (Oostenrijk), zullen wij u informeren hoe het verdere verloop is. O.a. het bezoeken van de bouwplaats, fiscaal en juridisch advies, financiering, wel of geen verhuur, btw-teruggave, uw persoonlijke wensen, etcetera.
Kan ik een reeds opgeleverde woning van koopwoningenoostenrijk.nl in Oostenrijk bekijken? Zijn er in Oostenrijk referentieprojecten (woningen), die inmiddels gerealiseerd zijn? En is het mogelijk deze te bezoeken?
Ja, er zijn diverse referentieprojecten en meer dan 80 woningen die inmiddels gerealiseerd zijn en uiteraard kunt u de woningen ook komen bekijken. Tevens is het mogelijk, indien u dit wenst, dat wij u met één van deze kopers/eigenaren in contact brengen, zodat u zelf kunt navragen wat hun bevindingen zijn.
Ik heb zelf een bestaande woning aangeschaft in Oostenrijk via een lokale makelaar. Nu presenteert hij aan mij, als koper, een courtage-rekening (zonder dit vooraf te hebben gemeld). Mag dat zomaar?
Ja, het is gebruikelijk (en wettelijk toegestaan) dat een makelaar in Oostenrijk (anders dan bij ons in Nederland) voor zowel de kopende als verkopende partij optreedt en een rekening aan de kopende partij voorlegt. Hiertoe wordt u bij bezichtiging door de makelaar vaak gevraagd een document te ondertekenen, waarin bevestigd wordt dat u via deze makelaar een bezichtiging van het betreffende object heeft gehad. Ook wanneer u naderhand zelf met de eigenaar van het object in contact treedt (zonder tussenkomst van de makelaar) kan de makelaar toch achteraf nog een courtage-rekening presenteren. Deze courtage-rekeningen liggen meestal zo rond de 3 a 4% van het totale aankoopbedrag.
Ik heb zelf een bestaande woning aangeschaft bij een lokale Oostenrijkse makelaar. Achteraf blijkt dat de woning allerlei (verborgen) gebreken heeft en ik ook niet over alles vooraf geïnformeerd ben. Kan ik de vorige eigenaar en of de makelaar hiervoor aansprakelijk stellen?
Nee, in principe kan dit niet, een makelaar in Oostenrijk is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken. Het is ook niet gebruikelijk om, zoals in Nederland, een ingevulde vragenlijst over de staat van de woning mee te leveren bij de verkoop. Alhoewel een makelaar in Oostenrijk wel geacht wordt een koper zo volledig mogelijk te informeren, koopt men in Oostenrijk een woning in principe in de staat zoals men het gezien heeft en is het de taak van de makelaar om koper en verkoper met elkaar te verbinden. Na ondertekening is nagenoeg geen aanspraak meer mogelijk. Of er moet van oplichting en/of zwendel sprake zijn, dan kunt u wel aanspraak maken. Echter, in de praktijk is dit niet altijd even eenvoudig. U moet hiervoor dan meestal wel een advocaat (Rechtsanwalt) in de arm nemen. Vaak is het daarom goed, een bouwkundig specialist mee te nemen, die een rapport opmaakt van de woning. Hierbij is het wel aan te bevelen, een specialist te nemen, die niet met de regio verbonden is, daar de verwevenheid (met name in kleine steden en dorpen) met de lokale bevolking nog groot is (ons kent ons) en men niet altijd objectief kan zijn. Ook wat betreft een Planungsbüro en/of technische bureaus die u hiervoor zou willen inschakelen, is het zo, dat u goed moet opletten of deze geheel onafhankelijk zijn. Een goed Planungbüro en/of technisch bureau heeft over het algemeen werk genoeg . Maar er zijn ook veel van deze bureaus die, misschien door een tekort aan opdrachten, om welke reden dan ook, naast hun reguliere werk zich bijvoorbeeld met makelaarsactiviteiten gaan bezighouden. Hierbij moet men dan twee partijen dienen, omdat het betreffende bureau dan ook vaak belang heeft bij verkoop van de woning (zeker in de regio). Hierdoor bestaat er vaak grote twijfel over de objectiviteit van deze bureaus. Het bureau kan dan namelijk twee keer verdienen, 1x door het technisch rapport (dat soms ook aan de verkopende partij wordt doorberekend) en 1x door verkoop van de woning.
Ik heb zelf een stuk (bouw-)grond gekocht in Oostenrijk. Nu blijk ik geen wegenrecht te hebben over de weg die naar mijn aangekochte bouwperceel loopt. De grondeigenaar en makelaar (verkopende partij) heeft mij hier niet over geïnformeerd. Kan ik de partij die mij de grond heeft verkocht nu aansprakelijk stellen of mijn aankoopbedrag terugvorderen?
Nee, in principe kan dit niet. Anders dan in Nederland zijn veel wegen in Oostenrijk niet van de gemeente of overheid maar in particulier bezit. Vaak willen andere eigenaren (en bewoners) het wegenrecht niet zondermeer vergeven aan derden, om welke reden dan ook. Als u zelfstandig grond koopt, is de verkoper (grondeigenaar) van de grond voor deze zaken over het algemeen niet aansprakelijk. Hij of zij wil de grond verkopen en heeft geen informatieplicht. Het is uw zaak en verantwoording, om uit te zoeken wat wel en niet mag. (Anders dan bij projecten en/of Ferienparken waar de projectontwikkelaar meestal het wegenrecht al vooraf heeft geregeld). U moet dus zelf uitzoeken of u wel of geen wegenrecht heeft voor het door u aan te kopen bouwperceel.
Ik heb zelf een stuk grond gekocht. Nu blijkt uit informatie van de gemeente, dat deze grond wel volgens het plaatselijke ontwikkelingsplan in principe een bouwbestemming heeft, maar nog niet is omgezet naar bouwgrond en de aannemer dus niet kan beginnen met bouwen. Kan ik de makelaar-verkopende partij die mij de grond heeft verkocht nu aansprakelijk stellen?
Ja, in principe kan dit, wanneer de makelaar expliciet had gezegd dat het bouwgrond is. In dit geval moet de grond nog zgn. ‘umgewidmet’ worden. Voor deze Umwidmung moet er nog een lange procedure volgen, waarin de betreffende gemeenteraad (Gemeinderat der Marktgemeinde) over het ontsluiten van/voor woningbouw moet toestemmen/beslissen (en tevens de Landesregierung). Hieraan kunnen door beiden nog extra voorwaarden worden gesteld (dus ook extra kosten ontstaan).
Dan pas kan de aannemer, conform het besluit van de gemeente, een bouwvergunning aanvragen. Aan deze bouwvergunning(en) kunnen ook weer voorwaarden zijn verbonden. Echter, het is in Oostenrijk toegestaan in dít stadium als verkopende partij of makelaar deze grond als bouwgrond te verkopen. In dit geval moet u voor bouwvergunningen ed. zelf zorgdragen. De verkopende partij (of makelaar) wil slechts de grond verkopen. Hij of zij heeft niets te maken wat u met de grond gaat doen.
Ik heb zelf een aannemer in Oostenrijk gevonden die voor een afgesproken bedrag mijn huis gaat bouwen. Echter, nu blijkt, dat de gemeente geen bouwvergunning voor dit type woning wil afgeven en heeft de aannemer voorgesteld een ander type woning te bouwen, dat wel is toegestaan, maar dit type is veel duurder. Ik heb de grond al gekocht. Kan ik nu de aannemer hiervoor aansprakelijk stellen?
Nee, in principe kunt u de aannemer hiervoor niet aansprakelijk stellen. Hij heeft niets te maken met de bouwvergunningen etc. De aannemer bouwt slechts de woning, met andere zaken heeft hij niets van doen (anders als bij projecten en Ferienparken waar deze zaken al voor de bouw zijn afgestemd met gemeente en overheden).
Toch is het zo dat een aannemer over het algemeen hiervan op de hoogte zou kunnen zijn. Echter, het achteraf melden van kosten ed. door een aannemer brengt met zich mee dat uiteindelijk een kopende partij moeilijk weer terug kan, omdat er door deze vaak al kosten zijn gemaakt. De grond is bijvoorbeeld al aangekocht, aanreis- en advieskosten zijn al gemaakt, etc.. En het vinden van een goede en betrouwbare bouwpartner cq. aannemer in Oostenrijk (Karinthië), voor iemand van buiten, is niet altijd even eenvoudig. Alhoewel de mensen, bedrijven etc. in Oostenrijk over het algemeen zeer betrouwbaar en aardig zijn, kent men in ieder land “boefjes”. Zo ook in Oostenrijk.
Vele bedrijven en aannemers bieden woningen aan. Het is dan aan te bevelen, om in eerste instantie te bekijken, hoe de financiële positie en (echte) referenties van een bouwfirma zijn. Om de prijs in eerste instantie gunstig te houden, worden woningen vaak voor een lage prijs aangeboden. Vele zaken kunnen dan niet inbegrepen zijn. Gelden de prijzen voor bijv. vanaf de Betonboden (fundering), dan zit de fundering van de woning bijv. niet bij de prijs inbegrepen. Soms moeten zaken als verwarmingselementen per kamer worden bijgekocht, of bouwt men bijvoorbeeld niet geheel alles in een hoge kwaliteit. Aansluitkosten, notariskosten, makelaarskosten etc. zijn over het algemeen doorgaans niet bij de prijs inbegrepen.

Ook is het goed de aannemersovereenkomst vooraf te laten controleren, of deze voldoet aan de zgn. Önormen en/of er bijvoorbeeld een Energieausweis wordt afgegeven (tegenwoordig noodzakelijk bij wederverkoop van de woning). Het is ook aan te bevelen om vooraf (echte) referenties op te vragen en na te gaan of men al eerder voor een buitenlandse opdrachtgever (koper) heeft gewerkt. En of men bijvoorbeeld zelf met een voorgaande klant van de aannemer contact mag opnemen. Projectontwikkelaars werken vaak samen met gerenommeerde juristen en fiscalisten, die al deze zaken vooraf grondig controleren. Ook is het aan te bevelen, dat er een controle tijdens de looptijd van de bouw is, waardoor u als koper kan zien of er daadwerkelijk wel is uitgevoerd waarvoor betaald is.

Mijn eigen Oostenrijkse aannemer bouwt op dit moment mijn eigen huis in Oostenrijk. Nu blijkt, dat kosten voor het aansluiten van riool, water en stroom vele malen hoger zijn als wat de aannemer en voormalige grondeigenaar hadden geschat. Ik wil de aannemer (en/of de voormalige grondeigenaar) hiervoor aansprakelijk stellen. Kan dat?
Nee, dit kan niet. Deze zaken staan in Oostenrijk los van de aannemer en voormalige grondeigenaar. Het blijft slechts een schatting. Deze zaken moet u dan vooraf zelf uitzoeken.(M.u.v. als u deze kosten van te voren door de verkopende partij in een schriftelijk offerte bevestigd heeft gekregen.). Riool- en wateraansluitingen zijn meestal vastgesteld door de gemeente (Markt Gemeinde), maar als ook nog eens het hoofdriool moet worden verlegd, kunnen hierdoor weer extra (hoge) kosten ontstaan. Aansluitkosten voor elektriciteit moet u meestal met een energiebedrijf overeenkomen. Inzake dit laatste geval is het ook weer van belang of er een hoofdleiding aanwezig is (anders kunnen de kosten hiervoor oplopen) en hoeveel stroom u denkt te gaan verbruiken (wat voor installatie heeft de woning bijvoorbeeld.) Zie ook bijkomende en verborgen kosten/aansluitkosten.
Ik heb zelf een offerte van een Oostenrijkse aannemer gekregen voor mijn eigen woning. Nu heb ik dezelfde woning ook elders gezien, gebouwd door dezelfde aannemer. Echter, ik weet dat de (Oostenrijkse) eigenaar, veel minder betaald heeft voor dezelfde woning. Hoe kan dat?
Dit kan diverse oorzaken hebben. Het kan natuurlijk zijn, dat de aannemer gewoon meer aan u wil verdienen, maar het heeft ook vaak andere oorzaken. In Oostenrijk zijn de gebieden heel divers. Zo kan het zijn, dat door de gemeente, het Bezirk of het Land, in een gebied waar veel sneeuw kan vallen, een heel andere dakbelasting wordt voorgeschreven dan voor dezelfde woning in een gebied waar dit niet het geval is. Ook kunnen er bij een perceel met een helling (Hanglage) heel andere voorschriften gelden en worden er soms muren van staalbeton voorgeschreven. Ook is het van belang of de woning (incl. de bovenverdieping) geheel in steen (Siegelbau) zal worden uitgevoerd of bijvoorbeeld met gipsmuren. Kortom, een woning kan er optisch anders uitzien, maar er kunnen kwaliteitsverschillen zijn.
Zijn er nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden bij het kopen van een (tweede) woning en/of grondstuk in Oostenrijk, als ik dit zelf wil doen? (Hieronder een aantal algemene richtlijnen waar u rekening mee kunt houden bij het kopen van een (tweede) woning in Oostenrijk.)

Er zijn natuurlijk nog veel meer kleine en grotere zaken waar u rekening mee moet houden bij aankoop van onroerend goed in Oostenrijk; echter dit is zeer afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Het is ook van belang of u in een nieuwbouwproject koopt, waar alles al vooraf is geregeld (evenals bij een Ferienpark), of dat u deze zaken, uit welke motieven dan ook, in eigen hand neemt. Hieronder geven wij wel een aantal tips waar u op kunt letten, als u een (tweede) woning in Oostenrijk wilt gaan aanschaffen.
Over het algemeen moet u zich goed realiseren, dat bij het zelfstandig kopen van bouwgrond en het zoeken van een aannemer, diegene waarvan u de (bouw)grond koopt (eigenaar,makelaar etc.) niets te maken heeft, met wat u gaat doen met de grond en ook vaak geen aansprakelijkheid (HaftungsPflicht) heeft. Zowel de grondverkoop, aannemer, gemeente, energieleverantie, riool, water, juridische, fiscale zaken etc. zijn separate zaken, die voor u als koper in samenhang wel van essentieel belang zijn. Echter, de verschillende individuele verkopende partijen, grondeigenaar, makelaar, gemeente, etc. hebben niets met elkaar te maken. Zij willen slechts hun product (grond of woning) verkopen, waarbij een ieder zijn eigen belang heeft. U bent zelf verantwoordelijk en wordt geacht al deze zaken goed op elkaar af te stemmen en zelfstandig te regelen. Niet altijd is er opzet in het spel, van de kant van de Oostenrijkse partij, om u niet volledig te informeren. Vaak zijn er regels die uitsluitend voor inwoners van Oostenrijk (Oostenrijkse staatsburgers) gelden, terwijl voor kopers, die van buiten Oostenrijk komen, vaak andere regels en/of belangen van toepassing zijn. De Oostenrijkse makelaar of verkopende partij is hierover niet, of niet altijd, even goed geïnformeerd, zeker omdat deze regelgeving ook relatief vaak verandert. Een partij die een (buitenlandse) markt bedient moet zich blijvend informeren over de belangen van zijn klanten, om deze goed te kunnen informeren en adviseren, bij de aankoop van een (tweede) woning in Oostenrijk.

Als je een woning in Oostenrijk koopt, is er dan ook de mogelijkheid om een auto aan te schaffen op Oostenrijks kenteken?
Helaas is dit niet mogelijk. Het zou natuurlijk wel interessant zijn, omdat de aanschafprijs van een auto, en bijbehorende kosten, in Oostenrijk aanzienlijk lager zijn dan in Nederland. Anders is het als u een bedrijf, bijv. hotel, Gasthof, Restaurant, winkel etc., in Oostenrijk start (of overneemt). Dan is deze mogelijkheid er wel, maar u moet voor een Oostenrijks kenteken wel echt woonachtig zijn in Oostenrijk. U mag met dit kenteken dan niet langer dan 14 dagen achter elkaar in Nederland rondrijden. Bij overtreding kunt u een zware boete voor belastingontduiking krijgen. U moet zelf kunnen aantonen dat u de auto voor uw bedrijf gebruikt in Nederland en dit telkens max. 14 dagen is.

de aankoopfase

Als ik een (nieuwbouw) woning koop in Oostenrijk, krijg ik dan ook te maken met administratieve fiscale en juridische regels, etc.?
Ja, een ieder die zich een woning aanschaft (koopt), krijgt met een aantal regels te maken. Dat is in Nederland zo, maar ook in Oostenrijk. Bij wie en waar u ook koopt in Oostenrijk, u krijgt hier altijd mee te maken. Koopwoningen Oostenrijk investeert zeer veel op het gebied van fiscale en juridische kennis, zodat onze klanten zich over deze zaken geen kopzorgen hoeven te maken. Aan ons kantoor in Klagenfurt (Oostenrijk) zijn dan ook gerenommeerde fiscale, juridische en financiële specialisten verbonden, die van al deze zaken goed op de hoogte zijn. Deze specialisten hebben ook nauw contact met de juristen en fiscalisten in Nederland van o.a. Koopwoningen Oostenrijk en onze makelaardij, zodat wij in staat zijn om onze klanten op een juiste manier te adviseren en te begeleiden bij het kopen van een woning in Oostenrijk. (Ook na de koop!)
Wat is het verschil tussen een Ferienpark en een nieuwbouwproject van Koopwoningenoostenrijk?
Bij een Ferienpark (vakantiepark) gaat u deelnemen in een vakantiepark-concept. Aan deze deelname zijn vaak een aantal voorwaarden en kosten verbonden. O.a. is het meestal verplicht om de verhuur te laten verzorgen door een organisatie die daarvoor is gecontracteerd. Een ander dit laten doen of zelf verzorgen is vaak niet toegestaan. Verplicht is vaak om met de aangekochte woning een rendement te behalen, waarbij u over het algemeen het vruchtgebruik over de woning uit handen geeft. Hierbij is meestal de btw al door de ontwikkelaar teruggevorderd, en rust er op de woningen qua bestemming een eeuwige verhuurverplichting. Dan is het vaak niet mogelijk de woning langer dan een bepaalde periode (bijv. een maand of een paar weken per jaar) zelf te gebruiken, omdat de woning vakantiewoning-bestemming heeft. Ook hoofdbewoning (Hauptwohnsitz) is vaak niet toegestaan.
Bij de woningen in de projecten van Koopwoningen Oostenrijk kent men bovenstaande beperkingen niet. Men heeft volledig eigendom en kan deze woningen vrij verhuren of als tweede (vakantie)woning, zolang zelf gebruiken als men maar zou willen. Dus ook zelf het gehele jaar er in wonen (tenzij expliciet anders wordt vermeld). Ook aan de vaak, direct naast de nieuwbouwprojecten gelegen faciliteiten, zoals skipistes, zwembaden etc., zijn geen kosten en/of verantwoordelijkheden verbonden. Verhuur kan op basis van no cure no pay verzorgd worden voor u. Dus wel de lusten maar niet de lasten.
Is de kwaliteit van een woning in een Ferienpark net zo goed als een ”gewone” woning in Oostenrijk, of hanteert men hiervoor andere (soepelere regels), omdat het hier om een vakantiewoning handelt?
Wij kennen natuurlijk niet alle Ferienparken in Oostenrijk, maar voor zover wij weten, moeten deze Ferienparken zich ook aan alle bouwvoorschriften houden, die in Oostenrijk van toepassing zijn. Over het algemeen is onze ervaring, dat bij de gerenommeerde Ferienparken een goede kwaliteit gewaarborgd is. De verkopende partijen zijn over de bouwwijze meestal goed geïnformeerd.
Als je een (tweede) woning in Oostenrijk hebt, mag je daar dan zomaar gaan wonen?
Oostenrijk is net als Nederland lid van de EU. Als EU burger heeft u het recht van vrij personen- en goederenverkeer en mag u in principe uw woonresidentie (land) binnen de EU vrij kiezen. Echter in Oostenrijk, kunt en mag u niet overal zomaar gaan wonen en/of verhuren. Dit is afhankelijk van de juridische bestemming (gemeentelijk bestemmingsplan), die op de door u aangeschafte (tweede) woning van toepassing is. U mag bijvoorbeeld niet gaan wonen in een Ferienwohnung, maar bij een Hauptwohnsitz, kan (en soms moet) dit weer wel. Echter, bij deze laatstgenoemde Hauptwohnsitz mag u vaak weer niet zonder meer verhuren. Het is dan ook verstandig om u over deze zaken goed te laten informeren, voordat u overgaat tot aanschaf van een woning in Oostenrijk.
Is het mogelijk om een financiering/hypotheek te krijgen in Oostenrijk?
Ja, dat is mogelijk. Voor al onze nieuwbouwprojecten en/of woningen die wij aanbieden. Koopwoningenoostenrijk.nl heeft een samenwerking met diverse banken – financiële instellingen . Deze banken zijn bekend met onze producten en hanteren daarom een speciaal gunstig rentetarief en voorwaarden voor kopers van een woning in één van onze projecten. De financieel specialist in Oostenrijk die aan ons bedrijf verbonden is, kan u in een persoonlijk gesprek, vooraf aan de koop, nader informeren over de mogelijkheden en vast offertes voor u opvragen.
Wat is het maximale bedrag of percentage dat ik kan lenen voor het kopen van een (nieuwbouw) woning, die door Koopwoningenoostenrijk wordt aangeboden?
Dit is afhankelijk van wat voor woning u zou willen gaan aanschaffen: (nieuwbouw)
project-woning, individuele nieuwbouw, bestaande bouw of renovatie/ombouw. Daarbij spelen ook nog zaken mee als: is de woning nieuw te bouwen, welke locatie etc.?
Als de financiering loopt via één van de banken waar onze financieel adviseur in Oostenrijk mee samenwerkt, kan men bij onze nieuwbouwprojecten er van uitgaan, dat over het algemeen, een financiering (hypotheek) van 60% van een tweede woning mogelijk is. Bij een bestaande woning kan dit iets lager zijn, omdat er o.a. bij nieuwbouwwoningen, die worden aangeboden door Koopwoningenoostenrijk, een garantie van 3 tot 10 jaar van toepassing is. Daarnaast kunnen ook zaken als kwaliteit, Öko en Önorm een rol spelen.
Betreffende deze zaken en over de huidige gunstige hypotheekrente, kan onze financieel-specialist in Oostenrijk u nader informeren over de mogelijkheden.
Wat zijn de bijkomende kosten waar ik rekening mee moet houden bij het kopen van een (tweede) woning in Oostenrijk?
Als u een (tweede) woning in Oostenrijk wilt gaan aanschaffen, zijn de onderstaande bijkomende kosten nagenoeg altijd van toepassing:
Zoals al eerder genoemd zijn er de makelaarskosten (courtage) voor de kopende partij. Deze bedragen liggen meestal tussen de 3 a 4% over het gehele aankoopbedrag.
Daarnaast moet men in Oostenrijk 3,5% (Grunderwerbsteuer), een soort van overdrachtsbelasting betalen.
Als de woning op uw naam is gezet, moet uw eigendom (wettelijk) worden ingeschreven in het Kadaster van Oostenrijk (grundbücherliche Eintragungsgebühr). Deze kosten bedragen ca. 1,1% over het gehele aankoopbedrag.
De notaris in Oostenrijk rekent gemiddeld 1,5 a 2,5% over de koopsom voor het opstellen en laten passeren van de koopovereenkomst. Wilt u nog extra bedingen in de koopovereenkomst, dan kan een notaris hiervoor nog extra kosten in rekening brengen. Verder kunnen er nog notariskosten zijn zoals Barauslagen, Verwaltungsabgaben, Porti etc.
Gemiddeld moet u er dus op rekenen dat er over het totale aankoopbedrag zo’n 7 a 8% aan vaste kosten bijkomen.

Dan zijn er nog eventuele variabele bijkomende of verborgen kosten die kunnen optreden zoals:

Administratie- en/of advieskosten.
Aansluitkosten riool, water en stroom. Deze kosten kunnen zowel bij een nieuwbouwwoning als bij een bestaande woning van toepassing zijn. (Aansluitkosten riool en water worden meestal door de gemeente vastgesteld). Bovengenoemde kosten variëren in Oostenrijk tussen de € 7.000 en 18.000, afhankelijk van het Land en het woningoppervlak, enz.! Daarnaast spelen zaken als, of er een hoofdriool aanwezig is, of er een waterleiding aanwezig is, ook een rol en voor de stroomaansluiting moet er een hoofdleiding aanwezig zijn. Ook is het van belang, bij de aansluiting van stroom, welk vermogen de woning nodig heeft. Soms schrijft een gemeente ook een zgn. Sickerschacht voor het hemel- en smeltwater voor. Al deze laatstgenoemde zaken kunnen ervoor zorgen dat er op de normale aansluitkosten nog zeker duizenden Euro’s bijkomen, wanneer één van deze zaken nodig en/of voorgeschreven is..
Ook kunnen er kosten optreden betreffende de toegangsweg (wegenrecht) en ook kosten voor een bouwvergunning (Baubescheid) ed. kunnen van toepassing zijn.
Verborgen kosten kunnen zijn:
Bijvoorbeeld een aanbouw, carport en of schuur, etc. waar geen vergunning of aanvraag voor is (of was) ingediend bij de gemeente (vooral bij bestaande bouw, maar ook wel bij nieuwbouw). Men moet dit dan later alsnog doen en of het geheel aanpassen, conform de regelgeving of, in het ergste geval, het geheel verwijderen.
Ook wil het wel voorkomen dat er geen leiding voor drinkwater en/of rioolaansluiting voor handen is (ook bij reeds bestaande bouw). Hiervoor kunnen dan ook later kosten optreden, die trouwens behoorlijk kunnen oplopen (zie ook aansluitkosten riool, water en stroom).

Zijn er ook verhuurmogelijkheden?
Ja, zowel voor de nieuwbouwprojecten alsook, over het algemeen, de individuele nieuwbouw die door Koopwoningenoostenrijk.nl wordt aangeboden, zijn er goede verhuurmogelijkheden.
U kunt de verhuur in ons modulaire systeem geheel, op no cure no pay basis, full-service uitbesteden aan KWO. Hierbij betaalt u alleen provisie voor de weken die u daadwerkelijk verhuurt. U heeft daarbij geen beperking in eigen gebruik.
Maar aan deelname aan de verhuur-module van KWO bent u niet verplicht! Het is ook mogelijk om de verhuur geheel in eigen beheer te houden. Hierbij mag u wel gebruikmaken van alle door KWO georganiseerde receptiediensten, zoals schoonmaak, sleutelafgifte, klein onderhoud, grasmaaien etc.
Tevens is het mogelijk bij verhuur, onder voorwaarden, de btw (MwSt.) van een nieuwbouwwoning terug te vorderen. Onze fiscale specialisten, die aan ons kantoor in Klagenfurt verbonden zijn, kunnen u tijdens een vrijblijvend consult hierover verder informeren.
Is verhuur verplicht wanneer je een nieuwbouwwoning koopt in een van jullie projecten?
Nee, verhuur is niet verplicht maar wel mogelijk. Zowel voor de nieuwbouwprojecten, individuele nieuwbouw (en soms ook bestaande bouw) is verhuur mogelijk maar niet verplicht (tenzij anders wordt vermeld).
Zijn de winsten in Oostenrijk uit verhuur belast en zo ja met welk percentage?
Ja, de inkomsten uit verhuur in Oostenrijk zijn belast voor de Oostenrijkse inkomstenbelasting. Hierbij geldt wel een beperkte belastingvrije voet, omdat u in Oostenrijk beperkt belastingplichtig bent. De percentages die u netto betaalt zijn o.a. afhankelijk van uw persoonlijke (verhuur)situatie en uw financiering. Als u besluit te gaan verhuren, kunnen onze fiscalisten u (vooraf) informeren welk percentage voor u van toepassing zal worden.
Door het belastingverdrag tussen Oostenrijk en Nederland betekent u alle belastingen over het onroerend in Oostenrijk ook alleen Oostenrijk afrekent. Daarna kunt u de winsten belastingvrij naar Nederland toe halen.
Mag ik mijn woning in een project en/of nieuwbouwwoning van Koopwoningen Oostenrijk het hele jaar zelf gebruiken? Of zitten hier beperkingen aan?
Ja, de nieuwbouwwoningen die Koopwoningen Oostenrijk aanbiedt, mag u, indien u dat wenst, het gehele jaar zelf gebruiken en/of onbeperkt verhuren. Er zijn geen beperkingen op dit gebied, met betrekking tot de door ons aangeboden nieuwbouwwoningen, tenzij KWO dit expliciet anders vermeldt.

de bouwvoorbereidingsfase

de bouwbegeleidingsfase

de opleveringsfase